Kossakowski vel Kosakowski Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Kossakowski vel Kosakowski
Data urodzenia 18.04.1927
Miejsce urodzenia Grabina/Murowanka (pow. pułtuski)
Miejsce zamieszkania Ostenburg/Pułtusk
Imię ojca Antoni
Imię matki Marianna z d. Markowska
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód gónik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 12.04.1944
Data zwolnienia z Fortu III 17.05.1944
Data śmierci 05.06.1988
Miejsce i przyczyna śmierci Tennatnt Creek (Austarlia)
Przyczyna osadzenia w Forcie III przynależność do organizacji komunistycznej
Skąd przywieziony do Fortu III więzienie w Pułtusku
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. Akta IPN*
  2. informacje od rodziny więźnia
  3. AIPN GK 629/9212 (inwentarz.ipn.gov.pl)
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 30.03.1944 r.
  2. Osadzony za przynależność do organizacji komunistycznej na skutek donosu, po przesłuchaniu został zwolniony 17.05.1944 r.
  3. W Forcie był razem z ojcem oraz braćmi: Józefem, Franciszkiem i Marianem.
  4. Źródło (2) podaje miejsce zamieszkania Grabina/Murowanka.
Stanisław Kosakowski

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Stanisław Kosakowski