Kossakowski vel Kosakowski Marian

Imię Marian
Nazwisko Kossakowski vel Kosakowski
Data urodzenia 28.03.1925
Miejsce urodzenia Grabina/Murowanka (pow. pułtuski)
Miejsce zamieszkania Ostenburg/Pułtusk
Imię ojca Antoni
Imię matki Marianna z d. Markowska
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik / pracownik cywilny jednostki wojskowej w Zegrzu
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 21.04.1944
Data zwolnienia z Fortu III 17.05.1944
Data śmierci 16.12.1995
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III więzienie w Ciechanowie
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku Cmentarz w Dzierżeninie
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
  2. Akta IPN*
  3. www.straty.pl (odwołanie do: AAN, Zespół Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie w Warszawie, nr zespołu 2680, 507629)
  4. informacje od rodziny więźnia
  5. AIPN GK 629/9211 (inwentarz.ipn.gov.pl)
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 03.04.1944 r.
  2. Osadzony za przynależność do organizacji komunistycznej na skutek donosu, po przesłuchaniu został zwolniony 17.05.1944 r.
  3. W Forcie był razem z ojcem oraz braćmi: Józefem, Franciszkiem i Stanisławem.
  4. Źródło (4) podaje miejsce zamieszkania Ciechanów.
  5. W chwili aresztowania przebywał na robotach przymusowych w Ciechanowie Wpisany do ewidencji więziennej w Pomiechówku pod nr 1581/44.
Marian Kosakowski

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Marian Kosakowski