Zaręba Władysław

Imię Władysław
Nazwisko Zaręba
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku cmentarz parafialny w Myszyńcu
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje od pana Kacpra Sucheckiego.
Uwagi dodatkowe
  1. Informacje o pobycie w Forcie przekazał nam prawnuk osób, u których Pan Władysław otrzymał schronienie po opuszczeniu Fortu. Jednak był tak wycieńczony, że zmarł następnego dnia.
  2. Został pochowany na cmentarzu w Myszyńcu w pobliżu pomnika żołnierzy II WŚ. Niestety pomnik został zlikwidowany.