Koczyński Czesław

Imię Czesław
Nazwisko Koczyński
Data urodzenia 30.08.1900
Miejsce urodzenia Nowiny
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Stutthof (od 16.06.1944 r.)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN*
  2. www. straty.pl (odwołanie do: Muzeum Stutthof w Sztutowie)
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (2) podaje datę osadzenia w KL Stutthof 16.07.1944 r.
Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof