Kołacz Aleksander

Imię Aleksander
Nazwisko Kołacz
Data urodzenia 13.10.1893
Miejsce urodzenia Nowy Dwór
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Mateusz
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 19.05.1944
Data zwolnienia z Fortu III 23.06.1943
Data śmierci 01.12.1944
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Zarzut przynależności do organizacji konspiracyjnej i nielegalnego przekroczenia granicy
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Stutthof ( od 23.06.1944 r.)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. Akta IPN*
  2. www.straty.pl (odwołanie do: Muzeum Stutthof w Sztutowie oraz Baza danych ITS Arolsen)
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany w Janówku koło Płońska.
  2. Numer obozowy w KL Stutthof - 37287
  3. Źródło (2) podaje, iż placówką kierującą do KL Stutthof było Stapo Bromberg.
  4. Źródło (2) podaje datę urodzenia 10.10.1893 r. oraz informację o pobycie w szpitalu 10.11.1944 r.
Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof

Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof