Kordek Bolesław

Imię Bolesław
Nazwisko Kordek
Data urodzenia 14.04.1917
Miejsce urodzenia Łosia Wólka, pow.nowodworski
Miejsce zamieszkania Łosia Wólka, pow.nowodworski
Imię ojca Władysław
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 02.1944
Data zwolnienia z Fortu III 07.1944
Data śmierci 27.12.1944
Miejsce i przyczyna śmierci KL Stutthof
Przyczyna osadzenia w Forcie III aresztowany pod zarzutem przynależności do organizacji konspiracyjnej
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 14.07.1944 r. KL Stutthof (nr więźnia 44579)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt IPN GK 629/1864
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 13.02.1944 r.
Lista więźniów przybyłych do KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista więźniów przybyłych do KL Stutthof

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Karta personalna z KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta personalna z KL Stutthof