Kordek Henryk

Imię Henryk
Nazwisko Kordek
Data urodzenia 25.02.1916
Miejsce urodzenia Łosia Wólka, pow. nowodworski
Miejsce zamieszkania Łosia Wólka, pow. nowodworski
Imię ojca Michał
Imię matki Małgorzata
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 26.05.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 03.01.1945
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III nielegalne przekraczanie granicy; podejrzany o działalność konspiracyjną
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 14.07.1944 r. KL Stutthof (nr więźnia 44554)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt IPN GK 629/1868
  2. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 05.11.1943 na 21 dni.
Lista więźniów przybyłych do KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista więźniów przybyłych do KL Stutthof

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Karta personalna z KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta personalna z KL Stutthof