Krawieczyński Adam

Imię Adam
Nazwisko Krawieczyński
Data urodzenia 17.07.1907
Miejsce urodzenia Koryciska
Miejsce zamieszkania Niepiekła
Imię ojca Szczepan
Imię matki Józefa
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim Sęp (Semp), Śmiały
Data osadzenia w Forcie III koniec maja 1943 r.
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 31.05.1943 r.
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III w Pomiechówku - egzekucja przez powieszenie
Przyczyna osadzenia w Forcie III Działalność konspiracyjna
Skąd przywieziony do Fortu III Przywieziony z obozu w Działdowie (AEL Soldau) - trafił do obozu 24.03.1943 r.
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. ZWZ/AK - komendant placówki obejmującej teren gminy Załuski
Miejsce pochówku ciała nie odnaleziono; grób symboliczny znajduje się na cmentarzu parafialnym w Kroczewie
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie; dokumentacja rodzinna
Źródła danych
 1. Akta Gestapo, sygn.akt IPN 629/279
 2. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego - Notatki płockie (3/252), Płock 2017, str. 36
 3. https://inwentarz.ipn.gov.pl/showDetails?id=200871597&q=ciechan%C3%B3w&page=2&url=[grupaAktotworcyId=1|aktotworcaId=15036|typ=2]
 4. "Przerwane dzieciństwo", Natalia Klabikowska, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta MCK w Płońsku, Zeszyt XV, Płońsk 2011
 5. Archiwum Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego
 6. Tłumaczenie z akt śledczych gestapo w Ciechanowie w sprawie Adam Krawieczyńskiego, otrzymanych przez rodzinę więźnia od IPN
 7. Wykaz mieszkańców parafii Kroczewo zamordowanych w Forcie III w Pomiechówku, sporządzony przez pana Remigiusza Krawieczyńskiego
 8. Akta IPN GK 318/520-525 (w sprawie Franciszka Klimkiewicza)
Uwagi dodatkowe
 1. Aresztowany w dniu 24.02.1943 r. przez gestapo (Greko Modlin-Bugmünde)
 2. Skazany na karę śmierci przez Sąd Doraźny Rejencji Ciechanów i Okręgu Suwałki (Standgericht für den Reg. Bez. Zichenau und den Kreis Sudauen) w dniu 31.05.1943 r. - wyrok wykonano tego samego dnia
 3. Źródło (6) podaje datę aresztowania 24.02.1943r. oraz że trafił do Fortu 24.03.1943 r.
 4. Żonaty ze Stanisławą zd. Zichalak
 5. Nazwisko panieńskie matki - Olkowska
 6. Od 1929 roku do 1930 odbywał służbę wojskową jako kapral w Modlinie.
Tablica pamiątkowa na cmentarzu w Kroczewie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

12.11.2023 w Kroczewie poświęcono tablicę pamiątkową Ofiar

Krawieczyński Adam

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Krawieczyński Adam

Lista więźniów skazanych na śmierć i zamordowanych 31.05.1943 r. (z akt Gestapo)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista więźniów skazanych na śmierć i zamordowanych 31.05.1943 r. (z akt Gestapo)

Adam Krawieczyński z żoną (ok. 1940 r.)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Adam Krawieczyński z żoną (ok. 1940 r.)

Wyciąg z niemieckich akt potwierdzający datę aresztowania oraz wykonania wyroku śmierci.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Wyciąg z niemieckich akt potwierdzający datę aresztowania oraz wykonania wyroku śmierci.

Adam Krawieczyński (w środku) w trakcie odbywania służby wojskowej

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Adam Krawieczyński (w środku) w trakcie odbywania służby wojskowej