Kordek Jan

Imię Jan
Nazwisko Kordek
Data urodzenia 20.02.1915
Miejsce urodzenia Łosia Wólka, pow. nowodworski
Miejsce zamieszkania Łosia Wólka, pow. nowodworski
Imię ojca Władysław
Imię matki Zofia
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 02.1944
Data zwolnienia z Fortu III 07.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III nielegalne przekraczanie granicy; podejrzany o działalność konspiracyjną
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 14.07.1944 r. KL Stuthoff (nr więźnia 44 578)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt IPN GK 629/1866
  2. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
Uwagi dodatkowe
  1. Dwukrotnie aresztowany. Pierwszy raz aresztowany 05.11.1943 na 21 dni.
  2. Aresztowany po raz drugi 07.02.1944 r.
  3. od 25.11.1944 r. KL Buchenwald (nr więźnia 61268)
Lista więźniów przybyłych do KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista więźniów przybyłych do KL Stutthof

Karta personalna KL Buchenwald

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta personalna KL Buchenwald

Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Karta personalna KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta personalna KL Stutthof