Wyszyński Bolesław

Imię Bolesław
Nazwisko Wyszyński
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Załubice Nowe k. Radzymina
Miejsce zamieszkania Załubice Nowe k. Radzymina
Imię ojca Adam
Imię matki Helena
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 23.09.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Zarzucono mu m.in. współudział w zbrojnym napadzie na posterunki celne w Dąbrowie i Sieczychach
Skąd przywieziony do Fortu III areszt w Serocku
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Książka pt."Historia jednego życia", H.T.Wyszyński, 2006
  2. Profil Archiwum IPN na FB (www.forttrzecipomiechowek.org/news/aipn-o-rodzinie-wyszynskich)
Uwagi dodatkowe
  1. Do Pomiechówka trafił wraz ojcem Adamem, siostrą Anielą i bratem Hieronimem, któremu postawiono zarzut posiadania broni i udział w walce przeciw Niemcom.
  2. W KL Mauthausen przebywał około miesiąca, następnie trafił do obozu Ebensee
  3. Zarzucono mu m.in. współudział w zbrojnym napadzie na posterunki celne w Dąbrowie i Sieczychach gdzie 21 sierpnia 1943 r. poległ Tadeusz Zawadzki ps. „Zośka” (jedna z operacji bojowych AK o krypt. „Taśma”).
Zdjęcie z książki wydanej przez H. Wyszyńskiego „Historia jednego życia”, s. 431

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie z książki wydanej przez H. Wyszyńskiego „Historia jednego życia”, s. 431