Koponski Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Koponski
Data urodzenia 31.03.1903
Miejsce urodzenia Węgrzynowo
Miejsce zamieszkania Węgrzynowo
Imię ojca Józef
Imię matki
Stan cywilny żonaty (Marianna)
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 12.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III działalność konspiracyjna
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 20.05.1944 r. KL Mauthausen (nr więźnia 66367)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. Akta IPN sygn.akt IPN 629/1854
  2. Elektroniczna baza danych Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
Uwagi dodatkowe
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Karta personalna z KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta personalna z KL Mauthausen