Konarzewski Jerzy

Imię Jerzy
Nazwisko Konarzewski
Data urodzenia 12/21.07.1921
Miejsce urodzenia Płońsk
Miejsce zamieszkania Płońsk
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód piekarz
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 1943
Data zwolnienia z Fortu III 1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III aresztowany pod zarzutem przynależności do tajnej organizacji konspiracyjnej PZP
Skąd przywieziony do Fortu III Więzienie w Płońsku
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Auschwitz (nr więźnia 62737)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. PZP-AK -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt IPN GK 629/1800, IPN GK 629/1835
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany w 1943 r. i osadzony w więzieniu sądowym w Braunsberg (Braniewo) a następnie więzieniu sądowym w Płońsku w dniu 17.06.1943 r.
  2. od 13.11.1943 r. KL Auschwitz (nr więźnia 162737) skąd został przeniesiony 26.04.1944 r. do KL Buchenwald (nr więźnia 47820)
  3. 14/15.04.1945 r. wyzwolony przez amerykańską armię
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Karta personalna z KL Buchenwald

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta personalna z KL Buchenwald

Karta personalna z KL Auschwitz

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta personalna z KL Auschwitz

Pismo z 31.08.1972 r.  - z elektronicznej bazy danych - Arolsen Archives

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Pismo z 31.08.1972 r. - z elektronicznej bazy danych - Arolsen Archives