Wendrowski Adam Tadeusz

Imię Adam Tadeusz
Nazwisko Wendrowski
Data urodzenia 28.02.1896
Miejsce urodzenia Korzeniew
Miejsce zamieszkania Pułtusk
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód inżynier elektryk
Pseudonim Jadwiga
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. AK - zastępca komendanta obwodu AK Pułtusk
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Pułtusk – Studia i materiały z dziejów miasta i regionu (Tom I), Warszawa 1969, strona 240
  2. Akta IPN*
  3. K. Krajewski, "Podziemie niepodległościowe w powiecie Pułtusk po 1944", Broszura Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, Warszawa-Pułtusk 2016, s. 10-11
  4. Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944 - 1956; Powiat Pułtusk, Akademia Humanistyczna w Pułtusku, IPN, Światowy Związek Żołnierzy AK, Warszawa, str. 23,24
Uwagi dodatkowe
  1. W aktach IPN figuruje wzmianka o osadzeniu go w więzieniu w Pomiechówku.
  2. Źródło (1) podaje informację, że został aresztowany 10 czerwca 1944 r. wraz z synem Zdzisławem Wendrowskim.
  3. W końcowym okresie okupacji był zastępcą komendanta obwodu AK Pułtusk, ppor. Wiktora Karłowicza.