Komorowski Antoni Feliks

Imię Antoni Feliks
Nazwisko Komorowski
Data urodzenia 13.12.1885
Miejsce urodzenia Warszawa
Miejsce zamieszkania Dłutówek
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim Komarowski
Data osadzenia w Forcie III 10.1943
Data zwolnienia z Fortu III 13.11.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III przynależność do organizacji komunistycznej
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III zwolniony
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt IPN GK 629/1774
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany dn. 07.10.1943 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock