Kolomijez Grigorij

Imię Grigorij
Nazwisko Kolomijez
Data urodzenia 28.02.1922
Miejsce urodzenia Petrówka pow. Połtawa (Ukraina)
Miejsce zamieszkania Petrówka pow. Połtawa (Ukraina)
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie prawosławne
Narodowość ukraińska
Zawód rzeźnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 08.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III ucieczka z robót
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany dn. 11.08.1943 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2