Wroniecki

Imię
Nazwisko Wroniecki
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Brodowo
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 1944
Miejsce i przyczyna śmierci zakatowany
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Ks. M. M. Grzybowski, Kronika Rzymsko-Katolickiej Parafii Klukowo 1939-1947, Płock 2007
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) podaje, że w 1944 w Forcie zostało zakatowanych dwóch Wronieckich (imion nie podano)