Niesłuchowski Jan

Imię Jan
Nazwisko Niesłuchowski
Data urodzenia 22.06.1911
Miejsce urodzenia Bylice
Miejsce zamieszkania Bylice
Imię ojca Antoni
Imię matki Julia
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 01.02.2001
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen (od 01.04.1944)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
  2. Ks. M. M. Grzybowski, Kronika Rzymsko-Katolickiej Parafii Klukowo 1939-1947, Płock 2007
  3. www.straty.pl (odwołanie do: PCK)
  4. www.straty.pl (odwołanie do: sygnatura IPN GK 131/11)
  5. www.straty.pl (odwołanie do: Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych)
  6. www.straty.pl (odwołanie do: Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie w Warszawie)
  7. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (2) podaje, że został aresztowany w nocy z 15/16.11.1943 wraz z 6 innymi osobami, m.in. z Tadeuszem Kęsickim z Odój oraz, że został postrzelony przy próbie ucieczki.