Pokrzywnicki Jan

Imię Jan
Nazwisko Pokrzywnicki
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Sochocin
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość polska
Zawód nauczyciel w SP w Płońsku
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 1941
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III Zwolniony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska
Źródła danych
  1. http://pddmp.pl/zbiory-z-zakresu-wiedzy-historycznej-o-plonsku-i-ziemi-plonskiej-do-1989-roku/ikonografia/mieszkancy-plonska-i-ziemi-plonskiej
  2. Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska (F. Kruszewski, K. Pietrzak, Tajne nauczanie w latach 1939-1945, w: Dzieje Miasta Płońsk, pod red. A. Kociszewskiego, Ciechanów 1983, s. 151)
  3. Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska (w: J.L. Żabowski, Płońska konspiracja patriotyczna 1939-1956, Warszawa: Związek Żołnierzy NSZ 2003. s. 256-258)
  4. Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska (w: Zeszyt Wspomnień nauczycieli i uczniów tajnego nauczania z terenu powiatu płońskiego w latach 1939-1945, Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Płońsk, styczeń 2014 )
  5. A. Kociszewski, Dzieje Sochocina i dawnego powiatu sąchockiego, Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe, 1985
Uwagi dodatkowe
  1. Podczas okupacji prowadził tajne nauczanie.
  2. W 1941r. wywieziony wraz z rodziną do Fortu w Pomiechówku.
  3. Po wojnie kierownik szkoły w Szerominku.
  4. Aresztowany z żoną Martą Pokrzywnicką oraz dziećmi (imion nie podano; najstarsze miało 13 lat, najmłosze 6).
  5. Źródło (2) podaje najprawdopodobniej wadliwą datę aresztowania - 05.03.1940; według innych publikacji wysiedlenia z Sochocina miały miejsce w 1941 r.
Jan Pokrzywnicki-w drugim rzędzie od lewej

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Jan Pokrzywnicki-w drugim rzędzie od lewej