Kolasa Kazimierz

Imię Kazimierz
Nazwisko Kolasa
Data urodzenia 20.03.1909
Miejsce urodzenia Wola Cyrusowa
Miejsce zamieszkania Ramutowo, pow. płocki
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 02.1944
Data zwolnienia z Fortu III 03.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III podejrzany o przynależność do AK, wina nieudowodniona
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III zwolniony
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt IPN GK 629/9186
  2. AIPN GK 549/35
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany dn. 26.02.1944 r.
  2. Źródło (2) podaje datę urodzenia 30.03.1909
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2