Kobielska Mynda

Imię Mynda
Nazwisko Kobielska
Data urodzenia 22.05.1929
Miejsce urodzenia Smogorzewo
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny panna
Wyznanie judaizm
Narodowość żydowska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 03.12.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowana dn. 11.10.1943 r.
  2. Na karcie osobowej zapisano - auschliessen - wykluczona.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock