Pniewski

Imię
Nazwisko Pniewski
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Sochocin
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska
Źródła danych
  1. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., strona 107.
  2. Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska (w: ks. M.M.Grzybowski, A. Kociszewski, Sochocin na przestrzeni wieków, Ciechanów-Sochocin 2000, s. 151 )
  3. A. Kociszewski, Dzieje Sochocina i dawnego powiatu sąchockiego, Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe, 1985
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (2 i 3) podaje, że próbował zbiec z Fortu III razem z: Grabarczyk, Strzeszewski, Kowalewski (imion nie podano)
  2. Źródło (3) podaje, że próba ucieczki z Fortu była po 06.03.1941r.