Wojdalski Józef

Imię Józef
Nazwisko Wojdalski
Data urodzenia 10.01.1887
Miejsce urodzenia Grzymkowice
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód sekretarz komórki partyjnej z Serocka
Pseudonim Józef
Data osadzenia w Forcie III 28.01.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 05.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci KL Mauthausen
Przyczyna osadzenia w Forcie III aresztowany pod zarzutem przynależności do organizacji "PPR"
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 18.04.1944 KL Mauthusen (nr obozowy 63914)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. PPR -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 80
  2. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-427
  3. Praca zbiorowa pod red. S. Pazyry, Szkice z dziejów Nasielska i dawnej ziemi zakroczymskiej, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Warszawa 1970, s. 88
  4. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 100
  5. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 185
  6. Akta IPN GK 629/3247
  7. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
Uwagi dodatkowe
  1. Skierowany 31.03.1944 transportem zbiorowym do KL Mauthausen