Długokenski vel Długokencki Piotr

Imię Piotr
Nazwisko Długokenski vel Długokencki
Data urodzenia 26.11.1906
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 11.1943
Data zwolnienia z Fortu III 02.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany pod zarzutem przynależności do "bandy"
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 04.02.1944 r. KL Mauthausen
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. Akta IPN*
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany w dniu 18.11.1943 r. i osadzony w więzieniu policyjnym w Ciechanowie (Zichenau) i w więzieniu policyjnym w Pomiechówku.