Bodal Franciszek

Imię Franciszek
Nazwisko Bodal
Data urodzenia 04.10.1911
Miejsce urodzenia Ośnica
Miejsce zamieszkania Borowiczki
Imię ojca Antoni
Imię matki Marianna z d. Niedzielak
Stan cywilny żonaty z Zofią Wojda
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód pracownik sezonowy cukrowni Borowiczki, mechanik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 24.11.1985
Miejsce i przyczyna śmierci Borowiczki
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen (od 20.01.1944)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. PZP -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
 1. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
 2. Archiwum Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego
 3. J. R. Kalinowski, G. Chabowski, Gulczewo w subregionie płockim. Historia - ludzie - religia, Stowarzyszenie Autorów Polskich-Oddział Płocki, Płock 2020, s. 101
 4. informacje od pana Grzegorza Chabowskiego
 5. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
 6. www.straty.pl (odwołanie do: Sygnatura IPN GK 131/10)
Uwagi dodatkowe
 1. Aresztowany 11.12.1943 i najprawdopodobniej wtedy osadzony w Forcie III; wrócił do domu w 1945 r.
 2. Według informacji od rodziny więźnia, z Pomiechówka do KL Mauthausen jechał przez Poznań, był przetrzymywany na komisariacie policji gdzie na jego rękach zmarł szwagier - Józef Wojda (być może również więzień Fortu).
 3. Numer obozowy w KL Mauthausen - 42733
Miejsce pochówku - Cmentarz w Imielnicy/Płocku

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Miejsce pochówku - Cmentarz w Imielnicy/Płocku

Bodal Franciszek

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Bodal Franciszek

Medal Franciszka Bodala za zajęcie I miejsca w biegu na 11 km (1931 r.)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Medal Franciszka Bodala za zajęcie I miejsca w biegu na 11 km (1931 r.)

Medal Franciszka Bodala za zajęcie I miejsca w biegu na 3 km (1932 r.)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Medal Franciszka Bodala za zajęcie I miejsca w biegu na 3 km (1932 r.)

Grupa byłych więźniów politycznych obozów koncentracyjnych parafii Imielnica przed kościołem w Imielnicy - 06.01.1981 r. Franciszek Bodal siedzi trzeci od prawej.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Grupa byłych więźniów politycznych obozów koncentracyjnych parafii Imielnica przed kościołem w Imielnicy - 06.01.1981 r. Franciszek Bodal siedzi trzeci od prawej.

Legitymacja wydana 28.08.1948 r. przez Polski Związek b. Więźniów Politycznych

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Legitymacja wydana 28.08.1948 r. przez Polski Związek b. Więźniów Politycznych

Franciszek Bodal

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Franciszek Bodal

Zdjęcie ze ślubu z Zofią Wojda

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie ze ślubu z Zofią Wojda

Franciszek Bodal

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Franciszek Bodal

Franciszek Bodal

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Franciszek Bodal

Krzyż Oświęcimski nadany Franciszkowi Bodalowi

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Krzyż Oświęcimski nadany Franciszkowi Bodalowi

Uroczystość ofiarowania wotum byłych więźniów obozów hitlerowskich w kościele w Imielnicy (1981 r.). Franciszek Bodal siedzi w pierwszym rzędzie, drugi od prawej

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Uroczystość ofiarowania wotum byłych więźniów obozów hitlerowskich w kościele w Imielnicy (1981 r.). Franciszek Bodal siedzi w pierwszym rzędzie, drugi od prawej

Zaświadczenie o uszczerbku na zdrowiu (1945 r.)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zaświadczenie o uszczerbku na zdrowiu (1945 r.)

Strona dowodu osobistego

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Strona dowodu osobistego

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen Gusen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen Gusen