Pokrzywnicka Marta

Imię Marta
Nazwisko Pokrzywnicka
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Sochocin
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny zamężna
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III Zwolniona z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska
Źródła danych
  1. Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska (w: J. L. Żabowski, Płońska konspiracja patriotyczna 1939-1956, Warszawa- Związek Żołnierzy NSZ 2003. s. 256-258)
  2. Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska (w: Zeszyt Wspomnień nauczycieli i uczniów tajnego nauczania z terenu powiatu płońskiego w latach 1939-1945, Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Płońsk, styczeń 2014 )
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowana z mężem Janem Pokrzywnickim oraz dziećmi (imion nie podano, najstarsze miało 13 lat, najmłodsze 6)
  2. Źródło (1) najprawdopodobniej podaje wadliwą datę aresztowania - 05.03.1940; według innych publikacji wysiedlenia z Sochocina miały miejsce w 03.1941