Piekut Feliks

Imię Feliks
Nazwisko Piekut
Data urodzenia 18.10.1895
Miejsce urodzenia Wilkowuje Królewskie (powiat płoński)
Miejsce zamieszkania Janików
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 18.09.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 27.12.1944
Miejsce i przyczyna śmierci KL Dachau
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Natzweiler (od 03.05.1944), następnie KL Dachau (od 06.09.1944)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska, Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska (w: "Obwieszczenie Publiczne. Dodatek do Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości" 1948, nr 32 z dn. 03.06.1948)
  2. www.straty.pl (odwołanie do: Edmund Chart, Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, Dachau 1946)
  3. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
Uwagi dodatkowe
Dokumentacja KL Natzweiler

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Natzweiler

Dokumentacja KL Natzweiler

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Natzweiler

Dokumentacja KL Natzweiler

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Natzweiler

"Obwieszczenie Publiczne. Dodatek do Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości" 1948, nr 32 z dn. 03.06.1948 w sprawie uznanie za zmarłego

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

"Obwieszczenie Publiczne. Dodatek do Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości" 1948, nr 32 z dn. 03.06.1948 w sprawie uznanie za zmarłego

Dokumentacja KL Dachau

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Dachau

Dokumentacja KL Dachau

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Dachau

Dokumentacja KL Dachau - akt zgonu

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Data śmierci

Dokumentacja KL Dachau - akt zgonu