Kobielska Genowefa

Imię Genowefa
Nazwisko Kobielska
Data urodzenia ok. 1897 (46 lat)
Miejsce urodzenia Nasielsk
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny wdowa
Wyznanie judaizm
Narodowość żydowska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 08.1943
Data zwolnienia z Fortu III 11.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III 18.11.1943 r. przeniesiona do Małkini (TT)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt IPN GK 629/1719A
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowana 03.08.1943 r.
  2. Nazwisko panieńskie Radschimon.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock