Kicyło Emil

Imię Emil
Nazwisko Kicyło
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód pracownik Zarządu gm.Sarnowo
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 1942
Miejsce i przyczyna śmierci Zamordowany przez Gestapo w Forcie III w Pomiechówku
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska
Źródła danych
  1. Gazeta Ludowa 1945 r., nr 13
  2. Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska (odsłonięta 22.10.2020 w Urzędzie Miejskim w Płońsku, tablica poświęcona samorządowcom z Płońska i Powiatu Płońskiego - ofiarom II wojny światowej)
  3. Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska (w: A. J. Krysiak, Baboszewo i okolice, Baboszewo 2010, s. 147)
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (2) i (3) najprawdopodobniej podają prawidłowe nazwisko Kicyła
Tablica w Urzędzie Miejskim w Płońsku. Poświęcona samorządowcom z Płońska i Powiatu Płońskiego - ofiarom II wojny światowej.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Tablica w Urzędzie Miejskim w Płońsku. Poświęcona samorządowcom z Płońska i Powiatu Płońskiego - ofiarom II wojny światowej.

Fragment artykułu z Gazety Ludowej

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Fragment artykułu z Gazety Ludowej