Kisiel Antoni

Imię Antoni
Nazwisko Kisiel
Data urodzenia 23.04.1913
Miejsce urodzenia Ciensza
Miejsce zamieszkania Mystkowice Stare
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód szewc
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 05.1944
Data zwolnienia z Fortu III 02.06.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Podejrzany o przynależność do PZP-AK
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III zwolniony z powodu braku dowodów
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 18.05.1944 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2