Podlecki Mieczysław

Imię Mieczysław
Nazwisko Podlecki
Data urodzenia 05.12.1914
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci po 10.07.1944 *
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - rozstrzelany
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku Cmentarz parafialny w Płońsku (w zbiorowej mogile)
Miejsce przechowywania danych Akta IPN w Warszawie, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska
Źródła danych
  1. Akta IPN BU 2448/999 (Ankiety OK Warszawa ), s. 0560-0561
  2. Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska (wspólna mogiła poświęcona "pomordowanym ofiarom barbarzyństwa hitlerowskiego w dniu 16.01.1945 w Płońsku oraz prochy z obozów Pomiechówek i Stutthof")
  3. Pracownia Dokumentaji Dziejów Miasta Płońska (informacje od rodziny więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) podaje, że został rozstrzelany w nocy, w masowej egzekucji ok. 100 osób w Forcie III Pomiechówek (podano nazwisko Podlecki, imienia nie podano oraz nie podano daty egzekucji)
  2. Źródło (1) podaje, że wraz z Podleckim (imienia nie podano) zostali zamordowani: Czesław Lubiatowski, Wiśniewski (imienia nie podano), Wieronowicz (imienia nie podano); najprawdopodobniej chodzi o Mieczysława
  3. * 10.07.1944 to według Źródła (1) data osadzenia w Forcie Czesława Lubiatowskiego; więc najprawdopodobniej również Mieczysława Podleckiego
Wspólna mogiła poświęcona "pomordowanym ofiarom barbarzyństwa hitlerowskiego w dniu 16.01.1945 w Płońsku oraz prochy z obozów Pomiechówek i Stutthof"

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Wspólna mogiła poświęcona "pomordowanym ofiarom barbarzyństwa hitlerowskiego w dniu 16.01.1945 w Płońsku oraz prochy z obozów Pomiechówek i Stutthof"

Wspólna mogiła poświęcona "pomordowanym ofiarom barbarzyństwa hitlerowskiego w dniu 16.01.1945 w Płońsku oraz prochy z obozów Pomiechówek i Stutthof"

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Wspólna mogiła poświęcona "pomordowanym ofiarom barbarzyństwa hitlerowskiego w dniu 16.01.1945 w Płońsku oraz prochy z obozów Pomiechówek i Stutthof"

Mieczysław Podlecki

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Mieczysław Podlecki