Karolak Antoni

Imię Antoni
Nazwisko Karolak
Data urodzenia 8.5.1912
Miejsce urodzenia Obrębek pow.pułtuski
Miejsce zamieszkania Obrębek pow.pułtuski
Imię ojca Adam
Imię matki
Stan cywilny żonaty (Helena)
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód robotnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 11.1943
Data zwolnienia z Fortu III 03.1944
Data śmierci 28.04.1945
Miejsce i przyczyna śmierci Ebensee, Austria
Przyczyna osadzenia w Forcie III Podejrzany o przynależność do AK
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 17.03.1944 r. w KL Mauthausen (nr 57796)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt IPN GK 629/1624
  2. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany w dniu 16.11.1943 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja z Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja z Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich