Kalaur Gregory

Imię Gregory
Nazwisko Kalaur
Data urodzenia 23.03.1923
Miejsce urodzenia Ruchcza II pow. Stolin (Białoruś)
Miejsce zamieszkania Ruchcza II pow. Stolin (Białoruś)
Imię ojca Fiodor
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie prawosławne
Narodowość rosyjka
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 07.1943
Data zwolnienia z Fortu III 1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III zerwanie umowy
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 01.11.1943 r.przekazany do KL Stutthof (nr 992678)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt IPN GK 629/1519
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 20.07.1943 r.
  2. Od 26.11.1944 r. KL Buchenwald.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Karta personalna KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta personalna KL Stutthof

Dokumentacja z KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja z KL Stutthof