Kalada vel Kalata Wieczysław

Imię Wieczysław
Nazwisko Kalada vel Kalata
Data urodzenia 01.10.1923
Miejsce urodzenia Petrówka pow. Połtawa (Ukraina)
Miejsce zamieszkania Petrówka pow. Połtawa (Ukraina)
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie prawosławne
Narodowość ukraińska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 08.1943
Data zwolnienia z Fortu III 06.10.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III zerwanie umowy
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III uciekł 06.10.1943
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 11.08.1943 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock