Kacperski Kazimierz

Imię Kazimierz
Nazwisko Kacperski
Data urodzenia 22.05.1919
Miejsce urodzenia Żabieniec
Miejsce zamieszkania Gutarzewo
Imię ojca Jan
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 02.1944
Data zwolnienia z Fortu III 17.04.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany za związek z Niemką
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 17.04.1944 r. KL Stutthof (14037)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt IPN GK 629/1495
  2. Elektroniczna baza danych Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
Uwagi dodatkowe
  1. W Bazie Więźniów jest dwóch Kazimierzów Kacperskich.
  2. Aresztowany 04.02.1944 r.
  3. od 04.09.1944 KL Dachau (101103)
  4. od 16.09.1944 r. KL Mauthausen nr więźnia (98335)
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Karta osobowa KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta osobowa KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Karta z kartoteki KL Dachau

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki KL Dachau

Dokumentacja KL Dachau

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Dachau

Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen