Felczak Marceli

Imię Marceli
Nazwisko Felczak
Data urodzenia 27.01.1919
Miejsce urodzenia Romany-Górskie
Miejsce zamieszkania Romany-Górskie
Imię ojca Władysław
Imię matki Helena
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 06.1944
Data zwolnienia z Fortu III 29.06.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III udzielenie pomocy "bandom"
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN*
  2. Akta IPN GK 629/4246 (w sprawie Bolesława Olszewskiego)
  3. Akta IPN GK 629/904 (www.inwentarz.ipn.gov.pl)
  4. www.straty.pl (odwołanie do: PCK, sygn. IPN GK 131/11)
  5. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie był wraz z siostrą Genowefą, bratem Eugeniuszem i matką Heleną.
  2. Aresztowany 18.04.1944 r.
  3. Numer obozowy w KL Mauthausen 77145.
  4. Zastosowano wobec niego areszt ochronny - zaświadczenie z dnia 15-16.06.1944 r. Pomiechówek
Dokumentacja z KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja z KL Mauthausen

Dokumentacja z KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja z KL Mauthausen

Dokumentacja z KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja z KL Mauthausen