Ulicki Adam

Imię Adam
Nazwisko Ulicki
Data urodzenia 25.03.1888
Miejsce urodzenia Sobanice
Miejsce zamieszkania Sobanice
Imię ojca Stanisław
Imię matki Ewa
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód robotnik rolny
Pseudonim Wuj, Stary Adam, Wuj Adam
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 13.12.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III przynależność do ruchu oporu
Skąd przywieziony do Fortu III posterunek żandarmerii w Czerwińsku
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. PSL, NPCh, SL, RRRCh, PPR -
 2. Organizacja "Sierp i młot" w Sobanicach - Dowódca
 3. Gwardia Ludowa, Armia Ludowa -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 78
 2. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., strona 113
 3. J. Ptasiński, Z mazowieckich pól, Warszawa 1968, strona 138., 139., 154., 375.
 4. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-422
 5. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 99
 6. Okręg Płocki 1942-1945, Warszawski Komitet Woj. PZPR, Warszawa 1974, s. 671
 7. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 183
 8. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
 9. K. Gorczewski, "Fort III w Pomiechówku. Tajemnice aresztu karno-śledczego", Broszura Towarzystwa Historycznego Pomiechówek
 10. J. Ptasiński, Na północ od Warszawy - Szkice z dziejów ruchu oporu 1939-1945, Warszawa 1984, s. 130
 11. Zeznania Pani Honoraty Mazur
 12. informacje od rodziny więźnia
 13. J.B. Garas, Oddziały Gwardii Ludowej i Armii Ludowej 1942-1945, Wydawnictwo MON, Warszawa 1971
 14. Stenogram z sesji popularno-naukowej "Pomiechówek Oskarża", która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
 15. Stenogram z sesji popularno-naukowej "Pomiechówek Oskarża", która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
Uwagi dodatkowe
 1. Źródło (6) podaje datę aresztowania 23.07.1943r.
 2. Aresztowany razem z Honoratą Mazur (więźniem Fortu). Pani Honorata była świadkiem torturowania podczas przesłuchiwań Adama Ulickiego.
 3. Źródło (8) podaje, że z posterunku w Czerwińsku został przewieziony do Płocka a następnie do Fortu
 4. Żonaty z Zofią zd. Kryszyńska. Mieli dwie córki Weronikę i Teresę oraz syna Henryka.
 5. W maju 1943 roku z jego domu wyruszył pierwszy oddział Gwardii Ludowej na północnym mazowszu.
 6. W Forcie był razem z Józefem Kwiatkowskim.
 7. Źródło (14) podaje nazwisko Kulicki
Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie Adama Ulickiego