Święcki Tadeusz

Imię Tadeusz
Nazwisko Święcki
Data urodzenia 13.06.1918
Miejsce urodzenia prawdopodobnie Lisewo
Miejsce zamieszkania Gralewo
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód robotnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III działalność konspiracyjna
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Napis wyryty przez więźnia na ścianie w budynku koszar w Forcie
  2. Akta IPN*
Uwagi dodatkowe
  1. Był także w KL Stutthof - numer obozowy 35131.
Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof

Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof

Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof

Napis wyryty przez więźnia na ścianie w budynku koszar w Forcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Napis wyryty przez więźnia na ścianie w budynku koszar w Forcie