Turek Bronisław

Imię Bronisław
Nazwisko Turek
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Chrcynno (gmina Nasielsk)
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 15.11.1943
Data zwolnienia z Fortu III 15.03.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III Aresztowany z domu w Chrcynnie
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 166/226 ("Zbrodnie popełnione przez hitlerowców w latach 1939-1945 na terenie powiatu Pułtusk"), s. 0054
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) podaje, że został aresztowany przez żandarmerię z Nasielska bez podania przyczyny. Był w Forcie katowany do nieprzytomności i szczuty psami.