Trust vel Tust Józef

Imię Józef
Nazwisko Trust vel Tust
Data urodzenia 05.03.1893
Miejsce urodzenia Łódź
Miejsce zamieszkania Płock
Imię ojca Karol
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód robotnik budowlany
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 17.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci KL Mauthausen
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany pod zarzutem przynależności do organizacji komunistycznej "PPR"
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. PPR -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 78
  2. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 183, 184
  3. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
  4. J. Ptasiński, Na północ od Warszawy - Szkice z dziejów ruchu oporu 1939-1945, Warszawa 1984, s. 130
  5. www.inwentarz.ipn.gov.pl (AIPN GK 629/6412)
  6. www.straty.pl (odwołanie do dokumentacji PCK: "PCK 1941 KL Mauthausen-Gusen listy transportowe (201-300)_0001)"
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (3) podaje nazwisko Tust; być może chodzi o inną osobę
  2. Źródło (3) podaje miejsce urodzenia z j. niem. Litzmannstadt.
  3. Figuruje na listach transportowych do KL Mauthausen-Gusen (oznaczony numerem 54378)
Treść wyroku z 13.12.1943 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Treść wyroku z 13.12.1943 r.

Lista przekazanych gestapo, załącznik II do wyroku z dnia 13.12.1943 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista przekazanych gestapo, załącznik II do wyroku z dnia 13.12.1943 r.