Raczka vel Róczka Leonard

Imię Leonard
Nazwisko Raczka vel Róczka
Data urodzenia 06.04.1906
Miejsce urodzenia Toruń
Miejsce zamieszkania Psucin (gmina Nasielsk)
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 28.08.1943
Data zwolnienia z Fortu III 24.12.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci KL Mauthausen
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III Aresztowany z domu w Psucinie
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthasuen (skierowany 20.01.1944)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 166/226 ("Zbrodnie popełnione przez hitlerowców w latach 1939-1945 na terenie powiatu Pułtusk"), s. 0052
  2. www.straty.pl (odwołanie do akt IPN GK 131/10)
  3. www.straty.pl (odwołanie do: PCK)
  4. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
Uwagi dodatkowe
  1. Źródła od (1) do (4) podają nazwisko Raczka, ale w Źródle (1) pod zeznaniem żony jest dodatkowo odręczny podpis-Róczka
  2. Żonaty z Leokadią Raczka/Róczka (z domu Sawicka)
  3. Źródło (1) podaje datę wywiezienia do KL Mauthausen 24.12.1943; Źródło (4) podaje datę skierowania do KL Mauthausen 20.01.1944
  4. Figuruje na listach transportowych do KL Mauthausen Gusen (nr więźnia 42769)
Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen