Jankowski Jan

Imię Jan
Nazwisko Jankowski
Data urodzenia 17.06.1910
Miejsce urodzenia Borkowo
Miejsce zamieszkania Szczypiorno/Modlin
Imię ojca Konstanty
Imię matki Rozalia
Stan cywilny żonaty (Natalia)
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 05.1944
Data zwolnienia z Fortu III 07.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III naruszenie umowy;opuszczenie pracy
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 16.07.44 KL Stutthof, nr więźnia 45111
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt IPN GK 629/1439
  2. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 22.05.1944 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Karta osobowa z KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta osobowa z KL Stutthof

Dokumentacja więźnia

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja więźnia