Tomaszewski Stefan

Imię Stefan
Nazwisko Tomaszewski
Data urodzenia 13.02.1910r.
Miejsce urodzenia Kamienica
Miejsce zamieszkania Kamienica
Imię ojca Adam
Imię matki Julianna
Stan cywilny żonaty
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III jesień 1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - zmarł na skutek pobicia i odniesionych ran
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. PPR - organizator PPR w gminie Kroczewo
  2. KPP -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska
Źródła danych
  1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 80
  2. J. Ptasiński, Z mazowieckich pól, Warszawa 1968, strona 255
  3. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 1, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1037/
  4. Okręg Płocki 1942-1945, Warszawski Komitet Woj. PZPR, Warszawa 1974, s. 670
  5. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 187
  6. Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska (wspólna mogiła poświęcona "pomordowanym ofiarom barbarzyństwa hitlerowskiego w dniu 16.01.1945 w Płońsku oraz prochy z obozów Pomiechówek i Stutthof")
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (4) podaję datę aresztowania jesień 1944r.
Wspólna mogiła poświęcona "pomordowanym ofiarom barbarzyństwa hitlerowskiego w dniu 16.01.1945 w Płońsku oraz prochy z obozów Pomiechówek i Stutthof"

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Wspólna mogiła poświęcona "pomordowanym ofiarom barbarzyństwa hitlerowskiego w dniu 16.01.1945 w Płońsku oraz prochy z obozów Pomiechówek i Stutthof"

Wspólna mogiła poświęcona "pomordowanym ofiarom barbarzyństwa hitlerowskiego w dniu 16.01.1945 w Płońsku oraz prochy z obozów Pomiechówek i Stutthof"

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Wspólna mogiła poświęcona "pomordowanym ofiarom barbarzyństwa hitlerowskiego w dniu 16.01.1945 w Płońsku oraz prochy z obozów Pomiechówek i Stutthof"