Ambroch Antoni

Imię Antoni
Nazwisko Ambroch
Data urodzenia 28.12.1899
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Józef
Imię matki Anna
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III przynależność do PPR
Skąd przywieziony do Fortu III więzienie w Pułtusku
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. PPR -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. IPN GK 629/19
  2. Archiwum Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany w dniu 11.02.1944 r.