Żmijewska

Imię
Nazwisko Żmijewska
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Aleja Platynowa 36
Miejsce zamieszkania Przasnysz
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie katolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. książeczka wydana przez posła SLD Romana Nowickiego, str. 21
Uwagi dodatkowe
  1. Była świadkiem śmierci w Forcie Genowefy Ślusarskiej w dniu 28 kwietnia 1944 r.