Szuper Jan

Imię Jan
Nazwisko Szuper
Data urodzenia 13.04.1914
Miejsce urodzenia Gorecko
Miejsce zamieszkania Lisewo
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie
Narodowość
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 31.05.1943
Miejsce i przyczyna śmierci powieszony w Pomiechówku
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III Przywieziony z obozu w Działdowie (trafił do obozu 24.03.1943)
Dokąd wywieziony z Fortu III Pomiechówek
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. AK -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych IPN
Źródła danych
  1. Akta Gestapo, sygn.akt IPN 629/279
Uwagi dodatkowe
Lista więźniów skazanych na śmierć i zamordowanych 31.05.1943 r. (z akt Gestapo)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista więźniów skazanych na śmierć i zamordowanych 31.05.1943 r. (z akt Gestapo)