Kondracki Alfred

Imię Alfred
Nazwisko Kondracki
Data urodzenia 01.06.1908
Miejsce urodzenia Kaki-Mroczki (pow. przasnyski)
Miejsce zamieszkania Ostrowe-Dyle
Imię ojca Alfred
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III około 15.05.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III Zabicie 2 żandarmów w gospodarstwie Ślusarskich i związana z tym akcja odwetowa niemców
Skąd przywieziony do Fortu III areszt w Przasnyszu
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku Fort III w Pomiechówku - ciała nie odnaleziono
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje od rodziny innego więźnia
  2. Broszura wydana przez posła SLD Romana Nowickiego
  3. AIPN GK 629/1807 (inwentarz.ipn.gov.pl)
  4. AIPN*
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany około 01-03.05.1944 r. W areszcie w Przasnyszu przebywał około miesiąca tygodni.
  2. W Forcie był wraz ze znajomą Genowefą Ślusarską i jej dziećmi - Zofią i Maksymilianem.
  3. Nie przeżył pobytu w Forcie.
  4. Aresztowany 15.04.1944 r.
  5. Źródło (3) podaje wadliwą informację, że został aresztowany i osadzony w więzieniu w Płocku, następnie skierowany do KL Mauthausen.