Ruszkowski Józef

Imię Józef
Nazwisko Ruszkowski
Data urodzenia 15.01.1895
Miejsce urodzenia Nowa Wieś
Miejsce zamieszkania Radzymin
Imię ojca Walenty
Imię matki Katarzyna
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 07.1944
Data zwolnienia z Fortu III 22.12.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III uciekł z Fortu
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
  2. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
Uwagi dodatkowe