Wieronowicz

Imię
Nazwisko Wieronowicz
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci po 10.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - rozstrzelany
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Akta IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN BU 2448/999 (Ankiety OK Warszawa ), s. 0560-0561
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) podaje, że został rozstrzelany w nocy, w masowej egzekucji ok. 100 osób w Forcie III Pomiechówek (daty nie podano)
  2. Źródło (1) podaje, że wraz z nim zostali zamordowani: Czesław Lubiatowski, Wiśniewski (imienia nie podano), Podlecki (imienia nie podano)
  3. 10.07.1944 to data osadzenia w Forcie Czesława Lubiatowskiego