Sachowicz Stefania

Imię Stefania
Nazwisko Sachowicz
Data urodzenia 21.12.1906
Miejsce urodzenia Krępica
Miejsce zamieszkania Warszawa
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny zamężna
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolniczka
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 15.04.1943
Data zwolnienia z Fortu III 22.06.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III Zdunowo
Dokąd wywieziony z Fortu III zwolniona
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275 
  2. informacje od rodziny więźnia
Uwagi dodatkowe
  1. Nazwisko panieńskie Krysińska
  2. Źródło (1) podaje, że została aresztowana 15.04.1943 z około 300 mężczyznami z okolic Kampinosu. Zwolniona 22.06.1943 wobec braku dowodów oraz ze względu na pozostawione w domu małe dzieci.
  3. Została aresztowana wraz z mężem Leonem, podczas pobytu u rodziny w Zdunowie.
  4. Miała dwóch małych synów - Mieczysława i Karola.
  5. W Forcie była więziona razem z mężem Leonem Sachowiczem oraz kuzynem Aleksandrem Bekiesińskim - obaj zostali w Forcie zamordowani.