Sachowicz Stefania

Imię Stefania
Nazwisko Sachowicz
Data urodzenia 21.12.1906
Miejsce urodzenia Krępica / Krempica
Miejsce zamieszkania Warszawa, ul. Horodelska 5/2
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny zamężna
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolniczka, robotnica
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 15.04.1943
Data zwolnienia z Fortu III 22.06.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III Zdunowo
Dokąd wywieziony z Fortu III zwolniona
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275 
  2. informacje od rodziny więźnia
  3. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Nazwisko panieńskie Krysińska
  2. Źródło (1) podaje, że została aresztowana 15.04.1943 z około 300 mężczyznami z okolic Kampinosu. Zwolniona 22.06.1943 wobec braku dowodów oraz ze względu na pozostawione w domu małe dzieci.
  3. Została aresztowana wraz z mężem Leonem, podczas pobytu u rodziny w Zdunowie
  4. Miała dwóch małych synów - Mieczysława i Karola
  5. W Forcie była więziona razem z mężem Leonem Sachowiczem oraz kuzynem Aleksandrem Bekiesińskim - obaj zostali w Forcie zamordowani.
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia