Charzewska Józefa

Imię Józefa
Nazwisko Charzewska
Data urodzenia 19.03.1898
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Wojciech
Imię matki Maria
Stan cywilny mężatka
Wyznanie
Narodowość
Zawód Nauczyciel
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 1942
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III tajne nauczanie w Raźniewie
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III Ravensbrück
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Marcin Waldemar Duszczyk, "Mój Ojciec", Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta MCK w Płońsku, Zeszyt XVIII, Płońsk 2006, s. 9
  2. Archiwum Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego
Uwagi dodatkowe